english
Кућа Боре Станковића
Основни подаци
Место
Врање Баба Златина 9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1855
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 293
Датум уписа у централни регистар
23.12.1982.
Редни број у локалном регистру
36
Датум уписа у локални регистар
09.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.196/50 од 02.03.1950. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Кућа у којој се родио књижевник Борисав Станковић (1875–1927, Београд), налази се у Баба Златиној улици бр. 7, у некадашњој Доњој мали, на плацу који је купила Борина баба по којој је улица и добила име. Подигнута је 1855. као четвороделна кућа са отвореним тремом и доксатом под којим је улаз у подрум. Грађена је у бондруку са испуном од чатме, крова покривеног ћерамидом. Као варијанта развијене моравске куће које су ницале по варошима Поморавља и источне Србије, она представља вредан споменик народног градитељства. После конзерваторско-рестаураторских радова, изведених 1966, у њој је смештен Музеј Боре Станковића. Одгојен у бабиној кући, без рано умрлих родитеља, Бора је остао привржен времену и средини коју је памтио из детињства или бабиних казивања, приказавши је искрено и непоштедно. Појединац и његова судбина у вртлогу исконског љубавног нагона и варљивог материјалног и друштвеног статуса, заоденут патријархалним моралом са крутим забранама и ограничењима, у средишту су свих збивања његовог дела. Међу српским реалистима изразит регионалиста по тематици, он је по психологији ликова, поступку и стилу један од зачетника наше модерне прозе.