english
Цинцарска кућа у Гроцкој
Основни подаци
Место
Гроцка 17. октобра 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прве деценије XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 73
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
73
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.606/1 од 30.06.1966.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Подигнута је као варошка кућа у првим деценијама XIX века, у време економског полета Гроцке као административног и трговачког седишта нахије. Њен варошки изглед постигнут је и висином оствареном услед благе косине терена на којем је постављена, чиме је у предњем делу постала готово спратна. Грађена је у бондручној конструкцији са испуном од чатме као четвороделна кућа са тремом и доксатом – проширеним и узвишеним угаоним делом трема, под којим је улаз у пространи подрум. Покривена је кровом од ћерамиде. Просторни план формиран је поделом правоугаоне основе на три дела од којих су два, соба и оџаклија, једнопросторна и краћа за ширину трема, док је трећи подељен на мању и већу собу повезану директно са тремом. Веза соба међусобно и са спољном средином остварена је преко оџаклије у којој је зидано огњиште. Као типски представник моравске куће грађене за имућног варошанина, она својим називом указује на етнички слој који је имао значајну улогу у стварању српског грађанског друштва по ослобођењу од Турака.