english
Ранчићева кућа у Гроцкој
Основни подаци
Место
Гроцка Мајевичка 9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 69
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
69
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика споменика културе града Београда бр.525/4 од 27.06.1966.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Сматра се да је настала почетком XIX века као дводелна косовска приземљуша са подужним тремом засебних, међусобно неповезаних просторија, а да је средином истог века претрпела промене којим је добила изглед грочанске варошке куће. Тада је, бочно уз њену ужу страну, дограђен део са доксатом и укопан подрум, у ширини дограђеног дела куће, са улазом испод доксата. У овом случају изостала је уобичајена директна веза дограђене собе са тремом, док је улаз из трема у постојећу собу затворен. Доксат је, као интегрални део трема у кућа овог типа, издвојен и формиран као засебан елемент. Кућа је грађена у бондручној конструкцији са испуном од чатме и покривена кровом од ћерамиде. Просторни план је четвороделан и организован преко оџаклије као средишње просторије директно повезане са тремом. Указујући, накнадно развијеном просторном структуром и димензијама, на један од начина формирања традиционалне куће Поморавља и источне Србије она настанком у чаршији одсликава дух и економски полет српског чаршијско-градског слоја у формирању. Конзерваторско-рестаураторски радови су обављени осамдесетих година, а радови на рестаурацији и уређењу 2003–2004.