english
Стамбена зграда у улици М.Тита бр. 348-350
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Аутор
Јакоб Најшвендер
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1094 од 31.12.1955. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54 /4 ).

Стамбена зграда у улици Маршала Тита бр. 348-350 (378) у Ђаковици карактеристичан је објекат старе градске архитектуре 19. века.