english
Тршка црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1274
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 543
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
8
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.298/51. од 26.3.1951. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Црква посвећена Рођењу Богородице (раније св. Николи) налази се у селу Тргу, 3 km удаљеном од Жагубице на путу ка Петровцу на Млави. О овој цркви нема никаквих података до 1734. када је забележено да је саграђена пре 460 година, што би значило да је основана 1274. Прве измене доживела је још у време деспотовине 1430, о чему сведочи запис на сачуваној каменој плочи. Не зна се када је страдала током турске окупације, а обновљена је крајем XVIII века. Преправке из 1860. чији је ктитор био Ламбра Ђорђевић, трговац из Жагубице – карактеристичне за своје време – укључиле су пробијање зида између наоса и припрате и доградњу ексонартекса. Њен изглед, иако је доживео бројне измене, јасно показује да је црква средњовековна, а детаљна истраживања датовала су је у крај XIII века. Посебно је занимљив скулптурално украшен камени портал на западној фасади са флоралним и зооморфним мотивима, попут конзола у облику грифона као на црквама рашке школе. Иако је блиска сакралним грађевинама подигнутим у средишту државе Немањића током XIII века, ова црква се налази у граничним областима на северу, чиме заузима посебно место у групи којој припада стилски и типолошки. Током конзерваторско-рестаураторских радова, изведених осамдесетих година, цркви је враћен претпостављен првобитан изглед.