english
Грађевине из времена Обреновића
Основни подаци
Место
Крагујевац
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
друга половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 360
Датум уписа у централни регистар
12.01.1983.
Редни број у локалном регистру
76
Датум уписа у локални регистар
27.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.447/47 од 28.10.1947. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Подигнут је на захтев кнеза Михаила Обреновића око 1860. Има високо приземље, спрат и таван. Правоугаона основа је симетрично решена. Кров је на две воде, са високим калканима. Продори утицаја европске архитектуре назначени су симетријом, карактеристичним хоризонталним подеоним венцима (испод прозора приземља, између приземља и спрата, кровни венац) и сведеном класицистичком орнаментиком. Четири плитка пиластра полазе од венца сокла и завршавају се скромним капителима испод кровног венца, наглашавајући симетрију главне фасаде. Профилисани фронтон носе пиластри који фланкирају лучно завршена улазна врата на средишњем делу главне фасаде. Конзерваторски радови су извођени 1953, 1995, 1998. и 2006, а зграду користи Народни музеј.