english
Зграда Ливнице са ковачницом
Основни подаци
Место
Крагујевац у комплексу Завода Црвена застава
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1851-1863
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 345
Датум уписа у централни регистар
12.01.1983.
Редни број у локалном регистру
60
Датум уписа у локални регистар
23.12.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.309/53. од 29.04.1953. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Подигнута је на десној обали Лепенице између 1851. и 1853. Временом је прерасла у војно-технички завод – тополивницу. У доба настанка представљала је најважнији индустријски објекат у Србији. Развој тополивнице и потреба за радном снагом као и мајсторима допринео је изградњи Крагујевца, подизана су стамбена насеља, а Крагујевац је све више добијао физиономију града. Почетак развоја тополивнице везан је за име Француза Шарла Лубриа, првог директора, који је створио уз њу и прву занатску школу 1854. Основу грађевинског комплекса чине четири хале симетричне по попречној оси. Два бочна дела нешто су нижа, двоспратна, са једносливном кровном конструкцијом. Хале у средини су прекривене двосливним крововима, а унутрашњи простор је једноетажни. Предњи део старе ковачнице адаптиран је у музеј, након обављених конзерваторских радова 1953.