english
Стамбена зграда у улици М.Тита бр. 346 (380)
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Сликар
Јован Исаиловић
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр. 1102 од 31.12.1955.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости (Сл. гласник НРС бр. 54/4 ).

Стамбена зграда у улици Маршала Тита 346 (380) је карактеристичан објекат старе градске архитектуре 19. века.