english
Манастир Драча
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XV век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 141
Датум уписа у централни регистар
19.10.1981.
Редни број у локалном регистру
5
Датум уписа у локални регистар
02.09.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.700/55. од 11.06.1955. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Недалеко од Крагујевца, у селу Драчи, налази се истоимени манастир са црквом посвећеном св. Николи. Цркву је 1734. обновио оберкапетан Станиша Млатишума. Претпоставља се да првобитни храм потиче из XV века, а помиње се у историјским изворима крајем XVI или почетком XVII века. У Драчи се посебно негује култ св. Јова Синаита, који је представљен у аркосолију на јужном зиду припрате. Према предању, његове мошти су ту пренете из порушене цркве у Прекопречи. Обновљена на триконхалним остацима, црква има куполу ослоњену на пиластре и припрату засведену полуобличастим сводом. У XIX веку је на западној страни дозидана кула са звоником у барокном стилу. Црква је осликана 1735, што је забележено у натпису над улазом. У потпуности сачуване фреске спадају у ред најбољих сликарских остварења из прве половине XVIII века у Србији и приписују се сликарима из Мосхопоља. У олтару су представе Богородице са Христом, небеске литургије, Причешћа апостола и Поклоњења архијереја. У куполи, испод Сведржитеља приказани су пророци, а између јеванђелиста у пандантифима представе Св. Тројице, Жртве Аврамове, керамлион и мандилион. У наосу су илустровани циклуси Великих празника, Страдања Христових и св. Николе. Старозаветне теме као и менолог приказани су у припрати. Сликарство је конзервирано 1971.