english
Црква брвнара са гробљем у Цветкама
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1837
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 203
Датум уписа у централни регистар
06.04.1982.
Редни број у локалном регистру
37
Датум уписа у локални регистар
16.02.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.240/49 од 10.02.1949. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

У првој половини XVIII века настала је у селу Цветке рудничког округа црква брвнара посвећена архистратигу Михаилу, која је страдала у време борби за ослобођење од Турака. На њеном месту је, изгледа 1824, подигнут нов, Богородичин храм, трудом свештенојереја Ивана Пејовића, док је радове извео осаћански неимар Митар Новаковић. Око 1880. црква је доживела обнову која је у потпуности изменила њен спољни изглед. Уместо карактеристичног стрмог крова са шиндром, постављен је кров много блажег нагиба покривен ћерамидом и са изразито широком стрехом. Зидови су удвостручили своју висину и због тога морали бити ојачани вертикалним ступцима. Ентеријер је задржао првобитну поделу на олтарски простор, наос и припрату са хором. Дрворезбарена декорација сведена је на скромни украс западних врата и довратника. иконостасна преграда из 1812. броји четрдесетак добро сачуваних икона различитих приложника, које се највећим делом приписују Јанку Михаиловићу Молеру. Поред икона, ризница цркве у Цветкама чува вредне предмете мобилијара као и рукописни триод из 1561. Крај храма се налази гробље где посебну пажњу привлачи надгробни споменик Јове Курсуле, војводе из I српског устанка.