english
Господар Васин конак
Основни подаци
Место
Краљево Карађорђева 3
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1830
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 482
Датум уписа у централни регистар
28.06.1983
Редни број у локалном регистру
57
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.65/50 од 02.03.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Господар Васин конак у Краљеву налази се у данашњој Карађорђевој улици број 1, а за његов настанак везане су две претпоставке. По једној, пошто су Обреновићи у Краљеву (тада Карановцу) подигли цркву, епископ Јанићије је подигао конак у коме су Обреновићи одседали када су долазили у Краљево. По другој верзији, конак је сазидао кнез Милош 1826. као државно здање за седиште нахијског кнеза Васе Поповића. Поуздано се зна да је од 1833. конак био резиденција владике Јанићија. До 1941. у њену је било седиште жичке епископије, које је затим пренето у манастир Жичу. Зграда конака је спратна, у основи правоугаона, величине 18,45x12,20 m. Приземље је зидано у камену, а спрат у бондручном конструктивном систему. Кров конака је четвороводан и покривен ћерамидом. У приземљу је отворени трем, оџаклија и још четири помоћне просторије. На спрат се долазило преко дрвених степеница из отвореног трема на данас затворени доксат. Конак је током времена претрпео многе измене. Најнужнији грађевински радови изведени су 1950, како би од наредне године у овом простору отпочео са радом Народни музеј. Данас има нову функцију.