english
Зграда основне школе "IV Краљевачки батаљон"
Основни подаци
Место
Краљево Војводе Степе 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
половина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 397
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
110
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.208 од 01.06.1971. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Према пројекту направљеном у Министарству грађевина подигнуто је 1873. једноспратно школско здање правоугаоне основе. Локација је брижљиво одређена у урбаном језгру формираном током XIX века, у делу града који је представљао центар комплекса верских управних, судских и просветних грађевина (црква Св. Тројице 1823–24; Господар Васин конак – седиште управне власти 1819–21; Окружно начелство – седиште судске власти 1854–56). Због административних проблема почела је са радом тек 1879. Класицистички приступ видљив је у симетричном решавању главне фасаде, наглашавању средњег ризалита тимпаноном, назначавању бочних ризалита, ритмичном распореду лучно завршених прозора у приземљу и на спрату бочних ризалита, а осталих отвора архитравно, профилисаним хоризонталним венцима пресеченим пиластрима. Организација унутрашњег простора је нетипична – ходник је окренут ка улици, а учионице према дворишту. У наглашени средишњи део према дворишту смештено је степениште. Конзерваторски радови обављени су, с прекидима, у периоду од 1981. до 2005, када је после вековне просветне традиције зграда претворена у музеј.