english
Стара црква
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1803
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 243
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982
Редни број у локалном регистру
109
Датум уписа у локални регистар
10.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.562/i од 02.06.1967. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Стара неготинска црква, посвећена Рођењу Богородице, саграђена је 1803. у центру града, на месту старије цркве брвнаре, трудом виђених људи неготинског краја, пре свега Станка и Перче Карапанџе. Свој коначан изглед добила је у обнови 1900. То је ниска једнобродна грађевина издужене основе, са полигоналном олтарском апсидом на истоку и мањом припратом на западној страни. Изведена је у камену и опеци, а покривена бибер црепом. На северној страни дозидан јој је 1887. отворени трем. Једину фасадну декорацију представљају слепе нише на апсиди. Иконостасна преграда из 1824. рад је зографа Стојана из Равна у Бугарској и његовог сина Станче. Досликавање иконостаса обавио је 1884. Павле Чортановић, који је и аутор зидног сликарства. Осим својих несумњивих уметничких вредности црква је значајна и као место уз које се везују значајни историјски догађаји из времена ослобађања од Турака, у којима је водећу улогу имао Хајдук Вељко Петровић. Његов гроб налази се непосредно уз цркву, због чега је у народу позната и као Хајдук Вељкова црква. У црквеној портиналазе се надгробне плоче истакнутих Неготинаца XIX века, међу њима и ктитора цркве. Током 1969–70. обављени су конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу.