english
Кућа народног хероја Драгутина Ђорђевића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1942. кућа народног хероја
Сликар
Георгије Бакаловић
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АКМО у Приштини, бр.257 од 16.5.1958. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54 /48).

У улици Емин Дураку, бр. 64 (111) налази се кућа народног хероја Драгутина Ђорђевића.