english
Амир-агин хан
Основни подаци
Место
Нови Пазар Рифата Бурџевића 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVII век
Редни број у централном регистру
СК 368
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
55
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1971/49 од 23.11.1949. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Почетком друге половине XVII века путописац Евлија Челеби бележи да је у Новом Пазару било 6 ханова. До данас су очувана два, од којих се значајем и лепотом истиче Амир-агин хан, смештен у старом центру града каоједини преостали монументални објекат на локацији где се оправдано претпоставља да су у XV веку настали први зачеци новооснованог града. Уз хан се налазе занатске радње које чине последњи остатак старог дела чаршије на левој обали Рашке. О времену настанка хана нема прецизних података, али се сматра да потиче из XVII века. По архитектонским замислима он се разликује од типичних грађевина ове врсте. Облик његове основе био је условљен положајем на углу улица. Главни део хана, који се састоји од приземља и спрата, служио је за преноћиште путника, док се у дубини налазио простор намењен за смештај стоке. Данас хан има савремену угоститељско-туристичку намену.