english
Шех-Емин текија
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе у Приштини, бр. 324 од 28.6.1958. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/48 ).

Зграда Шех-Емин текије припада асиметричном типу старе балканске куће, са веома разиграним масама и великим бројем складно постављених отвора. Њу допуњује тулбе и чесма. Овај архитектонски комплекс представља редак примерак исламске сакралне архитектуре из 19. века.