english
Дом породице Михајловић
Основни подаци
Место
Обреновац Маршала Тита 182
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
прве деценије XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 109
Датум уписа у централни регистар
14.08.1981.
Редни број у локалном регистру
109
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе града Београда бр.268/3 од 25.02.1970. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Дом породице Михаиловић, познат као „Чесни дом“, породична је кућа палешког трговца Димитрија – Митра Михаиловића, пословног партнера и кума кнеза Милоша, смештена у Обреновцу, у улици Маршала Тита бр. 184. Настала је у периоду 1830–1835, у време формирања занатско-трговачког центра обреновачке чаршије. Зграда је издужене правоугаоне основе, зидана у бондручном конструктивном систему са испуном од опеке и ћерпича, са двосливним стрмим кровом. Посебно се истиче богато обрађена дворишна фасада, са два реда аркада у приземљу и на спрату. У зграду се директно из чаршије улазилона велику колску капију смештену у средишту објекта. По распореду и намени просторија зграда припада типу великих варошких кућа са двојном наменом. У приземљу су били дућани отворени према чаршији, помоћни економски простор и оџаклија. На спрату, који је са приземљем био повезан великим дрвеним степеништем, налазио се стамбени простор, са великом репрезентативном просторијом на средини зграде. Лево и десно од ње налазиле су се по две собе са оџаклијом између њих. У намени и распореду просторија је могуће уочити одступања од оријенталног начина организације унутрашњег простора и утицај европских идеја, што сведочи о општем економском, социјалном и културном развоју ослобођене Србије. Конзерваторски радови изведени су у периоду 1970–72.