english
Манастир Сисојевац
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
крај XIV и почетак XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 139
Датум уписа у централни регистар
19.10.1981.
Редни број у локалном регистру
2
Датум уписа у локални регистар
02.09.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.307/51. од 29.03.1951. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Крај реке Црнице у селу Сисевцу, недалеко од Раванице, налази се манастир Сисојевац са црквом Преображења. Саграђен је, вероватно у осмој деценији XIV века, а први пут се помиње 1398. у повељи кнегиње Милице монаху Сисоју, духовнику коме се приписује заслуга ктитора храма. По свом облику црква припада моравским споменицима сажете триконхалне основе али нема моравски пластични украс на фасадама. Наос је рашчлањен на три травеја, са куполом над средњим делом и истовремено сазиданом припратом квадратне основе. Све три апсиде су споља седмостране а изнутра полукружне. Фасаде су украшене низом витких лезена повезаних плитким слепима аркадама, а изнад њих, до самог кровног венца развијен је фриз слепих аркадица које се ослањају на једноставно профилисане конзоле. Црква је била споља омалтерисана и украшена сликаном декорацијом. Фреско сликарство у храму сачувано је само у бледим фрагментима. Датовано је по, данас уништеном, портрету деспота Стефана, у време после 1402. године. Ни ктиторски портрет на јужном зиду више се не види. У олтару су поред уобичајених композиција биле и старозаветне сцене: Жртва Аврамова и Три младића у пећи огњеној. У наосу се разазнају неке сцене из циклуса Христових чуда и Парабола, стојећи свети ратници а изнад њих попрсја светитеља у медаљонима. Осамдесетих година реконструисан је наос, а 1993. и припрата храма