english
Родна кућа народног хероја Петра Лековића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 521
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
142
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Петар Лековић рођен је 1893. у Сврачкову. каменорезац по занимању, члан КПЈ био је од пре II светског рата, а затим и члан Среског комитета Партије у Ужичкој Пожеги. У НОБ је, заједно са своја три сина, ступио 1941. Када је формирана Друга пролетерска бригада, постао је заменик команданта Првог батаљона. Назив Првог народног хероја Југославије Петар Лековић је добио још за живота, по одлуци Централног комитета Југославије 1942, а на предлог врховног штаба НОП одреда и Добровољачке војске Југославије за велику храброст, пожртвованост и оданост Народноослободилачкој борби. Погинуо је 1942. на Живњу код Гацког. Родна кућа Петра Лековића, полубрвнара, аутентични је пример народне архитектуре