english
Манастир Давидовица
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1281
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 375
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
75
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.32/52 од 28.01.1952. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Поред реке Лима у Бродареву, око 25 km југоисточно од Пријепоља, налази се манастир Давидовица, задужбина Вукановог сина и Немањиног унука Димитрија, у монаштву названог Давид. Он је 1281. позвао из Дубровника мајстора Десину из Рисна и његовог сина да изграде храм посвећен Богојављењу. Уговор о изградњи чува се у Дубровачком архиву. По стилским одликама архитектуре црква припада споменицима рашке школе. У основи је једнобродна, са припратом и куполом ослоњеном на луке и пиластре. И бочне капеле правоугаоних основа, са апсидама споља тространим а изнутра полукружним, имају куполе осмоугаоних тамбура. У цркви су сачуване надгробне плоче са значајним натписима. У деветој деценији XIII века црква је живописана. Сачувани су само фрагменти фресака под куполом и у северној капели посвећеној св. Димитрију. Сликане су на жутој и плавој основи, али им се због велике оштећености тешко налазе паралеле. Ипак, на неким сачуваним лицима светитеља види се рад сликара који није био кадар да прати савремене уметничке токове. Његове форме су плитког рељефа и далеко од античких узора којима су тежили савремени сликари. Црква је реконструисана 1997