english
Црква брвнара
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1827
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 145
Датум уписа у централни регистар
19.10.1981.
Редни број у локалном регистру
12
Датум уписа у локални регистар
06.10.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.1642/49. од 19.09.1949. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

На сеоском гробљу у Рачи Крагујевачкој налази се црква брвнара Арханђела Михаила, по предању место Карађорђевог крштења. Историјски извор и запис на брвну крај улаза у храм одређују изградњу у 1826/27, па ако је и постојала старија богомоља у XVIII веку она је вероватно страдала у време борби за ослобођење од Турака. Постојећа грађевина представља један од најлепших примера цркава брвнара. Њену једноставну али ефектну архитектуру одликује висок кров покривен шиндром са широком стрехом благог нагиба. Шестоугаоној апсиди на истоку одговара трем на западној страни наоса кога чине четири стуба спојена парапетима. Архитектонски украс сведен је на врата (северна и западна) и ивицу надстрешнице. Посебно је докорисан главни, западни улаз у цркву, издељен на четвртаста поља са резбареним розетама, уз употребу боје. Унутрашњост је скромно осветљена прорезима у брвнима са дрвеним решеткама. Они се налазе близу ниског иконостаса који је у доњем делу био осликан биљним мотивом. Преграда која је обележавала простор припрате накнадно је укинута и сада пространи наос покривен је полуобличастим сводом. Брвнара у Рачи Крагујевачкој приписује се осаћанским неимарима и сврстава се у њихова врхунска остварења. Конзерваторски и рестаураторски радови изведени су 1956.