english
Стара кућа Јелене Јакић у улици Емин Дураку бр. 67
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1800/1900
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Аутономне Косовско-Метохијске области у Приштини, бр.458 од 25.9.1958.г. Закон о заштити споменика културе и природних реткости ( Сл. гласник НРС бр. 54/48 )

Подигнута половином 19. века. Представља вредан пример старе стамбене архитектуре.