english
Кућа Стевана Синђелића
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 146
Датум уписа у централни регистар
19.10.1981.
Редни број у локалном регистру
13
Датум уписа у локални регистар
06.10.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту споменика културе Крагујевац бр.32/1 од 01.02.1968. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Кућа чије се постојање везује за име ресавског војводе и јунака из I српског устанка, Стевана Синђелића, налази се крај школе у центру села, у пространом дворишту са капелом, дрвеном звонаром и трпезаром. На ово место пренета је са првобитног, удаљеног стотинак метара. Подигнута је као троделна чатмара са тремом и доксатом, под којим је улаз у подрум, покривена ћерамидом. Као развијена кућа моравског типа грађена у варошима Поморавља и Подунавља почетком, а по селима у другој и трећој четвртини XIX века, она представља вредан споменик народног градитељства. У њој су, до премештања, живели чланови породице Синђелић названи тако по Синђелији, мајци Стевана Синђелића, која се ту преудала. Рођен у селу Војска, Стеван је са мајком прешао у Грабовац. Као заповедник Ресавцима у Устанку истакао се личном храброшћу и као старешина. После боја на Иванковцу добио је чин војводе. Борио се на Делиграду. У боју на Каменици, схвативши да не може одбранити шанац на Чегру, прибегао је чину саможртвовања. Његова личност и дело постали су за потомке симбол патриотизма. Радови на пресељењу куће обављени су 1974. а на презентацији објекта, дворишта и етнолошке музејске поставке 1975.