english
Стара црква св. Богородице
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
почетак XV века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 540
Датум уписа у централни регистар
24.10.1983.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
25.03.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.160/47. oд 27.8.1947. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на смедеревском гробљу. О ктитору и времену изградње храма нема историјских података, па се датовање у прву половину XV века одређује на основу стилске анализе архитектуре. Црква припада споменицима моравске градитељске школе. У облику је триконхоса, сажете варијанте уписаног крста. Крстообразност основе не огледа се у систему кровова. На пресеку кракова крста издиже се купола осмостраног тамбура на чијим су угловима прислоњене колонете повезане луцима. Све три конхе споља су петостране, а на њиховим странама, као на тамбуру, прислоњене су слепе аркаде повезане колонетама. Фасаде су по хоризонтали украшене соклом и кордонским венцем, а на поткровном венцу низом зупчасто постављених опека. Изнад кордонског венца на бочним зидовима су слепе аркаде, а изнад сокла прозорски отвори у виду окулуса, монофора и бифора. На отворима је постављена пластична декорација у виду геометријског преплета и тордиране траке. Црква је зидана квадерима камена у алтернацији са три реда опеке. Храм је живописан знатно касније, према стилским одликама највероватније почетком XVII века. У иначе стандардном програму пажњу привлачи илустрација 149. псалма. Пре 1808. Никола Апостоловић насликао је иконе за иконостас. Архитектонско-конзерваторски радови завршени су шездесетих година, а конзервација зидног сликарства и икона као и археолошка истраживања завршени су 1982.