english
Соко град
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XIII век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 211
Датум уписа у централни регистар
21.06.1982.
Редни број у локалном регистру
7
Датум уписа у локални регистар
25.03.1982.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ниш
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1062/48 од 29.06.1948. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

У кањону реке Моравице, око 2 km јужно од Сокобање, на стрмом и скоро неприступачном узвишењу налазе се остаци средњовековног утврђења. Утврђење је неправилне основе, већих димензија и вероватно је подигнуто на темељима античких грађевина. Састоји се од Доњег и Горњег града. Доњи град је углавном разрушен, сем делова бедема, четвороугаоне куле и главне капије која је најбоље очувана. Горњи град – цитадела је на стеновитом гребену који је одвојен од Доњег града. У оквиру Горњег града налази се највиша четвороугаона кула са пушкарницама. Око ње је дубљи прокоп. Постоје још две правоугаоне куле, нешто ниже, повезане дужим зидом који је имао отворе за топове. Улаз у Горњи град био је кроз доњу кулу. Очувана је и цистерна за воду, засведена каменом и усечена у стену. У њој су нађене керамичке цеви за довод кишнице. Утврђење је грађено током XIII и XIV века да би већ почетком XV века, тачније 1412, било опустошено и уништено од стране одметника Мусе. Постоје подаци да га већ следеће, 1413. држе Турци. Археолошка истраживања су вршена 1980–1982. године.