english
Стари хан
Основни подаци
Место
Сопот Лењинова 48
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII и почетак XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 16
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
16
Датум уписа у локални регистар
14.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Заводa за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.2042/48 од 27.11.1948.год; Решење Заводa за заштиту споменика културе града Београда бр.614/1 од 01.11.1962.год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Налази се на путу који је некада водио из Београда за Крагујевац. Подигнут је 1838, највероватније на темељима старијег хана из XVIII века. Зграда је спратна, правоугаоне основе, са подрумом испод јужног дела. Четвороводни кров је покривен ћерамидом са широким стрехама. Хан је грађен у бондручном конструктивном систему са испуном од ћерпича, док су темељи и подрумски део од тесаног камена. Велики дрвени трем, који се пружа по целој подужној страни хана, окренут је према северу, а ужом страном према друму. Првобитно је у приземљу био смештен подрум,а на спрату су се налазиле кафана, оџаклија, помоћне просторије и ходником одвојени простор за преноћиште са гостинским собама. Саграђен поред важне саобраћајнице Крагујевац–Београд, у време наглог друштвеног и привредног развоја Кнежевине Србије, стари хан је био центар око кога се у другој половини XIX века формирала варошица Сопот као трговачко и пословно средиште космајског краја. Зграда је рестаурисана у два маха, најпре 1950–52, а затим 1969–70, када се настојало да јој се врати угоститељска намена.