english
Господар Јованов конак
Основни подаци
Место
Чачак Св. Марковића 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 484
Датум уписа у централни регистар
28.6.1983
Редни број у локалном регистру
60
Датум уписа у локални регистар
13.06.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.208/50 од 04.03.1950. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Зграду конака подигао је Господар Јован Обреновић 1835. као спратну грађевину правоугаоне основе, асиметричног типа, са испадом и затвореном диванханом над улазом. Подрум је висок, озидан каменом, са таваницом од дрвених греда између којих су убачени шашовци. У приземљу се осим хола налазе још три просторије, од којих једна има богато декорисану пећ. Спратни део грађевине је служио за становање и пријем гостију. Првобитно се ту налазила и велика отворена диванхана, која је касније зазидана. Већина соба има богато декорисану таваницу. Господар Јованов конак је претрпео многе измене и преправке, а током бомбардовања Чачка 1941. био је знатно оштећен. У периоду 1950–53. изведени су санациони и конзерваторско-рестаураторски радови и споменику је враћен првобитни изглед са грбом Обреновића. Данас се у Господар Јовановом конаку налази поставка Народног музеја у Чачку. Конзерваторско-рестаураторски радови су изведени у току 2005-2006. године.