english
Зграда Окружног начелства
Основни подаци
Место
Чачак Цара Душана 1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1875
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 403
Датум уписа у централни регистар
07.03.1983.
Редни број у локалном регистру
118
Датум уписа у локални регистар
24.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе Краљево бр.41 од 11.02.1974. год.
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Зидање здања са приземљем и спратом за смештај Окружног начелства и Окружног суда, започето 1875, извео је предузимач Фердинанд Крен са зидаром Јевремом Савићем, претпоставља се према пројекту сачињеном у Министарству грађевина. Академски је компонована грађевина са елементима класицизма и приметним утицајем романтичарских струјања. Крајњи ризалити су наглашени, као и средњи над којим је тимпанон са плитком рељефном декорацијом. Приземље је обрађено рустиком, а на спрату су површине ризалита подељене плитким пиластрима са канелурама. основа је подужна правоугаона, симетрично решена попречно, где се у осовини налази главни улаз и трокрако монументално степениште из дворишта. Класицистичко решење сагледиво је у ритмичном распореду прозорских отвора, груписаних по два и надвишених плитких профилисаним архитравом, осим на централном ризалиту где су постављени троугласти фронтони. Остале фасаде су решене једноставно, без декорације. Конзерваторски радови су извођени 1975–76, 1999. и 2005.