english
Зграда Полугимназије
Основни подаци
Место
Шабац Масарикова 13
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
средина XIX века
Категорија
Редни број у централном регистру
СК 719
Датум уписа у централни регистар
06.08.1987.
Редни број у локалном регистру
123
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 998/55 од 14.07.1955. год
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Зграда Полугимназије у Шапцу је прва према плану изграђена школска зграда средином XIX века у Србији у духу западне архитектуре. Академски архитектонски концепт, заснован на елементима историјских стилова, планиран у Грађевинском одељењу Попечитељства унутрашњих дела по захтеву Попечитељства просвете, изведен је током 1856–57. Грађевина је правоугаоне основе, симетрично решена, једноставног просторног склопа, сведених облика. Има приземље и спрат. Наглашеној хоризонталној подели фасада ритмичним низом лучно завршених прозора, вертикални акценат даје плитко истурени средишњи ризалит са улазним вратима у приземљу. Око свих отвора је пластична профилација, са завршецима у облику гроздова. Кровни венац, богате геометријске профилације, над централним ризалитом има и низ стилизованих антропоморфних конзола које га носе. Зграда је од посебног значаја за развој просветитељства код нас, јер је везана за очување просветне традиције прве гимназије у Србији из 1836. После обимних конзерваторско-рестаураторских радова започетих осамдесетих година (1985–87) добила је нову намену – Народни музеј. Радови на заптити обављани су 1994. и 2004.