english
Основна школа Краљ Петар I
Основни подаци
Место
Београд, Краља Петра бр. 7
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1905-1906
Редни број у централном регистру
СК 64
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
64
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.278/7 од 25.12.1965. год.

Изграђена је 1905-1906. године на истој парцели на којоји је у XIX веку у спском делу вароши постојала основна школа. Зграду је пројектовала арх. Јелисавета Начић. Била је то једна од најмодернијих школских зграда за основну наставу у Београду и Србији. Архитектонска вредност објекта одржава се у функционалности школског простора постигнутој инвентивним угаоним решењем са коришћењем пада терена, што се одразило и у композицији веома коректно диференцираних маса и са пуно мере употребљеним мотивима класичне провенијенције у обликовању објекта. Урбанистичка вредност је посебан квалитет ове композиције која означава зрело и креативно употпуњавање просторне и стилске структуре овог дела Београда. Данашњом наменом зграде сачувана је традиција ејдне од првих школа обновљене Србије.