english
Дом Мике Аласа
Основни подаци
Место
Београд, Косанчићев венac бр. 22
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1910
Редни број у централном регистру
СК 85
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
85
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.924/3 од 26.12.1966. год.

Зграду је подигао Михаило Петровић, проф. Универзитета, по плановима арх. Петра Бајаловића, 1910. године, Зидана је опеком у кречном малтеру са дрвеним ммеђуспратним конструкцијама и пруским сводовима, покривена равним црепом. Михаило Петровић, популарно звани Мика Алас, један од најзначајнијих личности српске и југословенске математичке науке, провео је у овој кући, осим студија у Паризу и путовања, цео свој живот. У њој је створио најзначајнија дела. Био је веома плодан писац. Написао је преко 250 научних радова. Био је члан већег броја страних и домаћи академија наука. Под његовим утицајем формиран је читав низ научних радника. Познат је и као страстсвени путник и пасионирани риболовац. у кући је становао и научни радник, професор права и плони писац Живојин Перић.