english
Зграда Уметничке школe
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Краља Петра бр. 4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
око 1836.
Редни број у централном регистру
СК 623
Датум уписа у централни регистар
30.09.1985.
Редни број у локалном регистру
163
Датум уписа у локални регистар
22.07.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр.6-909/84-XXVIII-01 од 18.12.1984. год. (Службени лист града Београда бр.23. од 20.12.1984. год)

Саграђена је око 1836. године уз Конак кнегиње Љубице. Почетна намена, када је објекат вероватно служио као један од помоћних простора у коме је до 1842. становао кнез Михаило, убрзо је замењена смештајем Попечитељства унутрашњих дела, Правосуђа и Просвете, а од школске 1846/47. године у згради се уселила Прва београдска гимназија која је у њој, са краћим прекидом, деловала све до 1905. Једно време у згради је радила Учитељска школа. Уметничкозанатска школа, као наставак Српске цртачке и Српске сликарске школе Кирила кутлика односно Ристе Вукановића започела је своју делатност у овој згради 1905. године. Прерастањем у Академију ликовних уметности, исељена је 1937, а њене просторије заузела је новооснована Академија примењених уметности. Зграда је саграђена као једноспратни објекат са основом у облику ћириличног слова 'П'. Небитне измене и проссторно прилагођавање намени нису утицале на њен споменички карактер. Споменичност овог објекта условљена је педагошким и јавним деловањем просветних установа, отшколованих генерација међу којима су и државници, научници, књижевници, уметници и друштвени радници, у дугом временском распону од 1847. до данас.