english
Зграда Патријаршије
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Кнеза Симе Марковића 6
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1932-1935
Редни број у централном регистру
СК 636
Датум уписа у централни регистар
30.09.1985.
Редни број у локалном регистру
176
Датум уписа у локални регистар
26.07.1985.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр. 6-909/84-XXVIII-01 од 18.12.1984. год. (Службени лист града Београда бр.23. од 20.12.1984. год)

Саграђена је у вемену до 1932. до 1935. године, по пројектима арх. Викора Лукомског. Представља монументални објекат у коме је смештено врховно управно тело Српске православне цркве. Објекат симболизује устављивање управног црквеног ценра у Београду, након дужег периода када се он налазио унутар државних граница Турске, односно Аустор-Угарске. Подизање Патријаршије кондицира са периодом диктатуре краља Александра I, са подизањем монументалне Цркве Св. Марка и припрема за подизање Цркве Св. Саве. с обзиром да се објекат налази усред амбијента од изванредног историјског и урбанистичког значаја (Саборна црква, Конак кнегиње Љубице, Кућа Димитрија Крсмановића) опасност од разарања стечених вредности избегнута је захваљујући паду терена у који је објекат добрим делом 'утонуо'. Иначе, по својим архитектонским особинама, објекат припада сфери романтичарског духа. Облици су блиски академизираној варијанти српско-византијског стила. Далеко већи значај него архитектура, има садржај објекта у коме је смештена и патријаршијска Библиотека и Ризница.