english
Кућа Димитрија Крсмановића
Основни подаци
Место
Београд, Ул. Кнеза Симе Марковића 2
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XIX век
Редни број у централном регистру
СК 797
Датум уписа у централни регистар
05.05.1988.
Редни број у локалном регистру
218
Датум уписа у локални регистар
30.03.1988.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука о допунама одлуке о проглашењу одређених непокретности на територији града Београда за културна добра 'Службени лист града Београда' бр. 16/87 од 10.07.1987.

Кућа Димитрија Крсмановића, данас Аустријска амбасада, подигнута је као репрезентативна породична кућа 1898-99. године према пројекту арх. Милорада Рувидића. Архитекта који је своје школовање у Немачкој завршио 1893. године донео је са собом и нове идеје немачке архитектуре, па је и Крсмановићева кућа потпуна слика тих идеја. Академски конципиран објекат, један је од најзначајнијих представника академског стила у Београду. Сви елементи који чине овај еклектички стил примењени су са довољно уметничког нерва да га узидгну изнад тривијалних објеката на којима су само поређани неки од карактеристичних детаља академске декорације без јасне идеје. Сем архитектонском, објекат се истиче и својом ликовном вредношћу и изразитим значајем за простор који чини непосредну околину Саборне цркве.