english
Старо Градско језгро
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
XVIII и XIX век
Категорија
Редни број у централном регистру
ПКИЦ 3
Датум уписа у централни регистар
19.08.1981.
Редни број у локалном регистру
3
Датум уписа у локални регистар
18.06.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.949/2 од 01.11.1966. год,
Број и датум службеног гласила одлуке за категорију
Службени гласник СРС 14/79.

Старо језгро Земуна чини урбана матрица формирана током XVIII и XIX века у посебним историјским условима и специфичном геополитичком положају. Насеље се развијало на темељима римског Таурунума, у XII веку помиње се као Землен. Одржавајући континуитет до XVIII века, прераста у градско насеље неправилног квадратног облика, са мрежом улица углавном ортогоналне схеме. Материјална сведочанства двестагодишњег развоја сачувана су у постојећем уличном растеру, грађевинама и континуитету градских, војних, санитарних, просветних, верских институција, типу трговачких и занатских радњи. Сачуван грађевински фонд документује развој грађевинских техника, разнородност архитектонских облика, стилова и културних утицаја. Старо језгро Земуна обухвата 59 улица, 6 тргова и преко 900 грађевина, од којих су најстарије кафана Бели Медвед, Николајевска црква, кућа Карамата. Конзерваторско-рестаураторски радови обављени су на појединим грађевинама ове целине.