english
Табачки мост
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Ктитор
краљ Урош I
Основ за упис у регистар
Решење Обласног завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини, бр. 570 од 22.12.1962.г. Закон о заштити споменика кзултуре (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Непознати су и време настанка, и име градитеља. У мост је узидана табла са турским натписом који је временом оштећен и данас нечитак. Ктитори су вероватно били припадници кожарског еснафа, по којем се мост назива. С обзиром на пуно сличности са Терзијским мостом, претпоставља се да је подигнут средином 18. века, док данашњи изглед дугује обнови из 1925/26. Реку Ереник премошћује седам полукружних отвора. Оригинална клесана орнаментика (мотиви шаке, јабуке, сунце и полумесец) до данас је сачувана.