english
Николајевска црква у Земуну
Основни подаци
Место
Земун, Ул. Његошева 43
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1745. год
Редни број у централном регистру
СК 18
Датум уписа у централни регистар
16.06.1981.
Редни број у локалном регистру
18
Датум уписа у локални регистар
17.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 2159/48 од 04.12.1948. год

Најстарија је земунска црква подигнута 1745. године на месту старије дрвене богомоље коа једнобродна грађевина са полукружном (споља петостраном) апсидом, декорисана у духу српских барокних цркава XVIII века. Раскошни барокни иконостас из 1761. године, дело истакнутог резбара Аксентија Марковића, украшавају 73 иконе Димитрија Баћевића, једног од најпознатијих српских сликара из XVIII века, сликане уз помоћ Димитрија Поповића Зидне слике, као и низ других сликарских дела, израдио је 1847. земункси сликар Живко Петровић. У цркви се чувају и поједина дела Стефана Грујића, Димитрија Аврамовића, Живка Петровића и других српских иконописаца XIX века. Бројни су и вредни предметни примењене уметности, еснафне заставе, старе црквене књиге и други предмети из XVIII XIX века, значајни за културну и привредну историју Земуна. У североисточном делу црквене порте налази се зграда Српске школе из XVIII векан, значана за развој земунско школства.