english
Кућа са сунчаним сатом
Основни подаци
Место
Земун, Ул. Главна бр. 23
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1823.
Редни број у централном регистру
СК 25
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
25
Датум уписа у локални регистар
15.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решења Завод за заштиту споменика културе - Одељење за Војводину у Новом Саду бр.220 од 27.02.1951. год,

Подигнута је 1823. године. Има подрум испод дела зграде, приземље и спрат. Двотрактног је типа. Зидана је опеком. Међуспратне конструкције су делимично сводне, а делимично архитравне. Намена је двојна, у приземљу локали, на спрату станови. Обликована је уу стилу ампира. Главна фасада има плитку декоративну пластику. У просторној композицији зграде, истиче се угаони еркер који наглашава њен репрезентативни положај, а послужио је коа узор касније подигнутим кућама. На фасади према Дубровачкој улици, зграда је имала сунчани сат који се очувао до данас, по чему се одвајала од сличних кућа и добила назив. Проширена је крилом према Дубровачкој улици, изграђеним 1908. године. У овој кући живео је и умро Др. Јован Суботић, правник, политичар и књижевник, један од најпознатијих јавних радника XIX века.