english
Црква Св. Тројице у Земуну
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1839-1842
Редни број у централном регистру
СК 29
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
29
Датум уписа у локални регистар
17.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 1072 од 29.07.1958. год

Црква је подигнута 1839-1842. године, по плановима Јозефа Фелбера. Правоугаоне је основе са једном апсидом и двоспратним звоником. Спољне површине зидова оживљене су лучно засведеним отворима и нишама истих облика, који се наиземнично ређају са пиластрима. Западно прочеље има класицистички обрађен тимпанон и у истом стилу обрађене две симетричне волуте са обе стране звоника. Хоризонтална подела фасада извршена је профилисаним венцима који у горњем делу звоника добијају узнемирену барокну линију. Посебну вредност представљала је изразито класицистичка гвоздена ограда око црквене поре. Иконостас су радили Гаврило Нинковић, ликорезац и Живко Петровић, Земунски сликар који је радио и зидне слике. Иконостас је израђен у дрворезу са позлатом. Обликован је у духу барока са елементима класицизма. У цркви се чува значајан фонд покретних споменика кулутуре из XIX века.