english
Кућа у Ул. Главној бр. 7
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
прелаз XVIII - XIX век
Редни број у централном регистру
СК 35
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
35
Датум уписа у локални регистар
04.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.870/7 од 31.12.1963. год.

Кућа пословно-стамбене намене, подигнута а прелазу XVIII и XIX века, једна је од најстаријих сачуваних кућа главне трговачке улице Земуна. Обликована је у духу барока са елементима класицизма. Просторна композиција угаоне зграде одликује се једноставношћу у којој се источе карактеристичан стрми кров. Зидана је опеком у блату. Конструкције су јој делимично сводне, а делом архитравне. Поред архитектонских одлика који је стављају у ред најзначајнијих примерака грађанске архитектуре, зграда има ии амбијенталне вредности као угаони објекат који фиксира део регулације уличне мреже из XVIII века. Кућа је припадала чувеној породици Стефановић-Виловски. У њој је крјем XIX века била смештена штампарија Јове Карамате у којој су се штампала значајна књићевна дела национане културе.