english
Шпиртина кућа
Основни подаци
Место
Земун, Главна бр. 9
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1850
Редни број у централном регистру
СК 43
Датум уписа у централни регистар
17.06.1981.
Редни број у локалном регистру
43
Датум уписа у локални регистар
05.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.182/4 од 12.03.1965. год.

Подигнута је око 1840. године, као једна од првих високопартерних породичних кућа Старог језгра Земуна. Припадала је богатој и утицајној земунској породици Спирта. Обликована је у стилу псеудоготике, што је издваја и истиче међу осталим зградама непосредне и шире околине. Главна фасада компонована је у шеми непарних бројева, карактеристичној за период романтизма. У декоративној плиткој пластици фасада, у обради грађевинске столарије и обради и орнаментици подова, зидова и таваница зграде изражен је еклектични дух епохе ии укуса власника, што одражава друштвене противречности грађанске класе. Зграда је зидана у тврдом материјалу. Тротрактног је типа, са бочним крилом у дворишту и асиметрично постављеним колским пролазом. Својом грађевинском линијом и волуменом документује стару регулацију формирану у XVIII веку. Део је главне земунске улице, њеног профила и њене трасе.