english
Царинарница у Земуну
Основни подаци
Место
Земун, Змај – Јовина улица бр. 26
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1781
Редни број у централном регистру
СК 58
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
58
Датум уписа у локални регистар
04.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.95/4 од 03.07.1965. год.

На месту старије зграде из времена оснивања Тридесетничарско-соларског уреда, подигнута је 1781. згрда царинарнице. Намена је била двострука – у приземљу царински магацин, а на спрату канцеларије и станови царинских чиновника. Згрда је зидана у кречном малтеру са пуним зидовима премошћеним сводовимау приземљу и архитравним гредама на спрату. Компонована је као самостални објекат издужене основе са два крила избачена у двориште и главном фасадом према Змај Јовиној улици. Обликована је у духу класицизма са наглашеним троугластим забатом изнад главног улаза. Конструктивни систем показује одлике барока. Унутрашњи распоред је једноставан и логичан – уз подужни ходник ређају се просторије. Царинарница је била једно од највећих здања старог језгра Земуна уз које су били саграђени магацини соларе. Представља један од најзначајнијих објеката привредног развоја Земуна.