english
Кућа породице Марковић
Основни подаци
Место
Земун, Ул. Господска бр. 14
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
XVIII век
Редни број у централном регистру
СК 63
Датум уписа у централни регистар
18.06.1981.
Редни број у локалном регистру
63
Датум уписа у локални регистар
06.05.1981.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 648/7 од 24.12.1965. год.

Угаона зграда, подигнута у XVIII веку, са правоуганим двориштем реконструисана је 1801. године. Кућу је подигао грчки трговац Дима, затим је мењала власнике, а 1870. откупио је Стеван Марковић, градоначелник земунски и од тада је у власништву породице. Кућа има све одлике богатих грађанских кућа старог језгра Земуна са прелаза из XVIII у XIX век. Двотрактног је типа, са подрумом, приземљем и спратом. Обликована је у духу барока са елементима ампира. Обликовање зграде је постигнуто рашчланивањем фасаде плитком декоративном пластиком изведеном у малтеру. Зидна платна подељена су соклом, хоризонталним венцем који маркира међуспратну конструкцију и кровним венцем класичне профилације. У вертикалном смислу, зидно платно разведено је пиластрима. У дворишту фасада је разведена колонадом у приземљу, која носи затворени ходник спрата.