english
Талићки мост
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
1700/1800
Ктитори
краљ МилутинСтефан Немања
Основ за упис у регистар
Решење Обласног завода за заштиту споменика културе АКМО у Приштини бр. 571 од 22.12.1962.г. Закон о заштити споменика културе (Сл. гласник НРС бр. 51/59).

Подигнут је над реком Пру, притоком Ереника која протиче кроз град, вероватно средином 18. века, у приближно исто време кад и друга два ђаковичка моста - Терзијски и Табачки. Изградња се приписује породици која је припадала кожарском еснафу и чије име мост носи. Речно корито су првобитно премошћавала три отвора од којих је централни шири (7 метара), док се од бочних само један сачувао, а на месту другог се данас налази једноставна дрвена конструкција.