english
Кућа Буровца на Гардошу
Основни подаци
Место
Земун, Висока бр. 27
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
крај XVIII века
Редни број у централном регистру
СК 422
Датум уписа у централни регистар
28.03.1983.
Редни број у локалном регистру
148
Датум уписа у локални регистар
28.02.1983.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука СО Београд бр.6-385/81-XXVIII-01 од 17.09.1981. год („Службени лист града Београда“ бр.19 од 06.10.1981. год)

Подигнута је крајем XVIII века као кућа рибарске породице. Припада старијој варијанти куће војвођанског типа. Правоугаона троделна чатмара са досливним кровом прекривеним резаном трском. Кућа је величине 5 х 12 х 5 метра, са просторијама висине 2,20 метра. Оријентисана је ужом страном ка улици и постављена слободно на ивицу парцеле. Грађена је од набоја, под је земљан. Главниулаз је асиметрично постављен према трему кој чини испутена стреха. Има две собе и кухињу у средини. Кућа Петра Буровца, данашњег власника, представља некада искључиво распрострањени тип куће на Ђаковцу и Гардошу. Репрезентује насеље сиромашнијег становиштва Земуна, кућа са јединственом типским одликама, које су подизале ситне занатлије, радници, пиљари, и рибари. Кућа Буровца на Гардошу најбоље је сачуван аутентични примерак тршчара у Земуну, од смао неколио које су се до данас задржале на овом подручју.