english
Богородична црква
Основни подаци
Место
Земун,Ул.Рајићева бр.4
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1776-1780
Редни број у централном регистру
СК 983
Датум уписа у централни регистар
26.03.1993.
Редни број у локалном регистру
238
Датум уписа у локални регистар
16.03.1993.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр.бр.2171/48 од 07.12.1948.год; Oдлука бр.464-485/92-XXXVII-01 од 17.12.1992 ( „Службени лист града Београда“ бр.26. од 18.12.1992.)

Грађена је од 1776. до 1780. године као богомоља православног становништва – Срба, Грка и Цинцара. Посвећена је рођењу Богородице. Црквена грађевина је једнобродна, полукружне апсиде и обликована у традицијама српско-византијске архитектуре, посебно њене војвођанске варијанте. Звоник уз западну фасаду цркве дозидан је 1791. године. Црква је радикално преправљена 1880. Иконостас је резао 1788. Аксентије Марковић у чистим барокним формама, док је иконе на њему слкао 1815. Арсеније Теодоровић, познати српски сликар епохе класицизма. Богородичина црква је изграђена у периоду када је Земун као погранично место доживљавао сој пуни процват када је Земун као погранично местодоживљавао свој пунии процват у развоју, када се завршило његово урбано и архитектонско обликовање наслеђа које данас обухвата Старо језгро Земуна. Она је сведочанство и израз тежњи земунског православног становништва, да, у условима аустријске доминације и само досегне врхунац уметничког и архитектонског израза, а посебно пуне конфесионе аутономије.