english
Дом српске православне црквене општине Земун
Основни подаци
Место
Земун, Ул. Светосавска 22
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1907-1909
Редни број у централном регистру
СК 1118
Датум уписа у централни регистар
27.02.1995.
Редни број у локалном регистру
249
Датум уписа у локални регистар
02.02.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука бр.464-485/92-XXXVII-01 од 17.12.1992 ( „Службени лист града Београда“ бр.26. од 18.12.1992.)

Дом Српске православне црквене општине са школом у Земуну, саграђен од 1.VIII 1907 – 23. VIII 1909. године, једина је изведена репрезентативна јавна грађевина рано преминулог архитекте Косте Атанацковића Станишића. Специфичан положај, између улица Бежанијске, Светосавске и Рајачићеве, особеност облика а посебно спољна обрада намећу приступ анализи решења из два угла: здање је настало надахнуто идејом романтичарског историзма, као резултат и последица 'свести о досезању новог – националног стила' – 'српско-византијски стил'; али је истовремено и позно дело проистекло из праксе засноване на искуствима очигледно дуго утицајне Ханзенове бечке архитектонске школе. У решавањузидног платна дошло је по сажимања средњовековних градитељских традиција, које су одредиле несвакидашњу симбиозу различитих елемената – средњевековног утврђења са кулама, конака, европске палате са почетка ХХ века. У трагању за националним стилом ишло се ка историзацији грађевине у примени цитата из српске средњовековне архитектуре, али из неоренесансе и необарока на прозорима, порталима и декоративној пластици. Као изузетно ауторско дело ова вишенаменска грађевина са почетка века представља једну од највећих грађевина свог времена у старом језгру Земуна, и сведочи о развоју основног школства у Земуну.