english
Земунско гробље на Гардошу
Основни подаци
Место
Општина
Период
Период градње
средина 18. века
Редни број у централном регистру
СК 1120
Датум уписа у централни регистар
27.02.1995.
Редни број у локалном регистру
251
Датум уписа у локални регистар
02.02.1995.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука Скупштине града Београда бр.6-438/94-XIII/01 од 08.12.1994. год, ('Службени лист града Београда' бр.21 од 09.12.1994)

Оснивање Земунског гробља на Гардошу везује се, према старим плановима, за време око 1740. године, а већ средином XVIII века на платоу Гардошког брега оформљен је комплекс који чине три гробља, православно, католико и јеврејско, која су и данас у функцији. О континуитету живљења на овом простору сведоче делимично очувани археолошки културни слојеви, а одбрамбени зид са пушкарницама и бастионима из 1841. године очуван као огада гробља, представља један од последњих очуваних делова градског бедема којим је некада био окружен цео Земун. У саставу гробља налази се неколико вредних архитектонскох објеката као што су капела породице Хариш, саграђена по пројекту познатог архитекте Светозара Ивачковића 1874-76, капела породице Спирта и капела на католичком гробљу. Велики број надгробних споменика разуличитих стилских и иконографских особености од прворазредног су значаја за хронолошко праћење континуитета културног развоја овог дела града, у распону од два века.