english
Земунска гимназија
Основни подаци
Место
Земун,Градски парк бр.1
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1879, 1916
Редни број у централном регистру
СК 1620
Датум уписа у централни регистар
18.07.2002.
Редни број у локалном регистру
258
Датум уписа у локални регистар
24.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука бр.633-3721/97 од 17.10.1997.год. Влада Републике Србије ( „ Службени гласник РС“ бр.51 од 13.11.1997.год)

Зграда Велике реалке подигнута је 1879. године по плановима загребачког архитекте Николе Колара на земљишту некадашњег контумаца, конципирана је репрезентативно и монументално и обликована у стилу неоренесансе. Сви принципи историцистичке архитектуре, како у композицији, тако и у декорацији, доследно су примењени у просторним и површинским шемама зграде. Зграда Велике реалке представља најуспешнији примерак свог стила у Старом језгру Земуна и сведочи о достигнутом високом степену у развоју материјалне базе земунског школства. Друга зграда Гимназије из 1916. године представља остварење планова за проширење и доградњу земунске Гимназије и са њом здружене Трговачке академије, из 1912. године. Зграда је обликована у постсецесијском духу са минималном декорацијом, тако да су примарни архитектонски елементи формирали општу композицију. Двогуби кровови и већи прозорски отвори заменили су уношење нових елемената у архитектуру Старог језгра Земуна. Унутрашњи распоред у једнотрактном систему понавља диспозицију старије зграде, с тим да су општи програм и садржај знатно квалитетнији. Зграда представља једну од првих изразито модерних архитектонских дела Старог језгра Земуна у периоду до 1918. године. Комплекс зграда представља сведочанство развоја средњошколске и просветне делатности на простору северно од Саве и Дунава од средине 19. века.