english
Земунска пошта
Основни подаци
Место
Земун,Ул.Главна бр.8
Прикажи на мапи
Општина
Период
Период градње
1896.
Редни број у централном регистру
СК 1631
Датум уписа у централни регистар
18.07.2002.
Редни број у локалном регистру
269
Датум уписа у локални регистар
24.12.1997.
Надлежни завод који води локални регистар
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Основ за упис у регистар
Одлука бр.633-3721/97 од 17.10.1997.год. Влада Републике Србије ( „ Службени гласник РС“ бр.51 од 13.11.1997.год)

Земунска пошта је подигнута 1896. године на месту срушене поштанске зграде из 18. века. Грађевинске радове је изводио грађевинар Фрања Јенч, плодни неимар, родоначелних градитељске породице Јенч. Зграде је двотрактног типа са ходником у средини, развијене диспозиције, адекватне садржају. Обликована је у стилу неоренесансе с утицајем северњачког барока у кровним декоративним елементима. Богатом пластиком и својим специфичним програмом издваја се од јавних грађевина просторне културно историјске целине Старо језгро Земуна. Употреба различитих материјала, полихромне фасаде и разуђена кровна пластика дају овој згради карактер репрезентативног објекта. Зграда Земунске поште представља једну од најзначајнијих јавних грађевина које документују историјски и урбани карактер Старог језгра Земуна, као и висок ниво архитектонске културе Земуна са краја 19. века. Архитектура Поште може се сврстати међу најзначајније и најуспешније примере зрелог историцизма на територији Србије.